• ஆக : 22 : 2016 - காசோலை‬ ‪மோசடி‬ ‪‎வழக்கு‬ ‪‎தொடர‬
  • ஆக : 22 : 2016 - தமிழக‬ ‪அரசுப்‬ ‪‎பதிவேட்டில்‬ ‪‎பெயர்‬ ‪மாற்றம்‬ ‪‎செய்துகொள்வதற்கான‬ ‪‎வழிமுறைகள்‬ ‬
  • ஆக : 22 : 2016 - வாரிசுரிமையை‬ ‪சரிபார்க்காமல்‬ ‎சொத்து‬ ‪வாங்காதீர்கள்‬
  • ஆக : 22 : 2016 - ‎உங்கள்‬ ‪‎மாவட்ட‬ ‪‎ஆட்சியர்‬ ‪‎அவர்களிடம்‬ ‪ஆன்லைனில்‬ ‪புகார்‬ ‪அளிப்பதற்கு‬
  • ஆக : 21 : 2016 - தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் (கலெக்டர்) செல் எண் அலுவலக தொலைபேசி எண்கள் பேக்ஸ் எண்

Green tea has been used as a medicine for thousands of years, originating in China. Tea has been used traditionally as a beverage and healing tonic ever since. As reported by the University of Maryland Medical Center: Some amazing benefits of Green Tea are,

Weight Loss:

Green tea increases the metabolism and the polyphenol found in green tea works to intensify levels of fat oxidation and helps your body turns food into calories.

Diabetes:

It helps regulate glucose levels slowing the rise of blood sugar after eating.

Heart Disease:

Green tea improves both blood flow and the ability of arteries to relax. It helps to prevent heart disease.

Cholesterol:

Green tea reduces bad cholesterol in the blood.

Tooth Decay:

Green tea can destroy bacteria and viruses that cause throat infections and dental caries.

Blood Pressure:

It helps to reduce the risk of high blood pressure.

Bone Health:

Green tea polyphenols combined with a form of vitamin D called alfacalcidol could boost bone structure and strength.

Skincare:

Green tea can apparently also help with wrinkles and the signs of aging.

Boosts Eyesight:

The antioxidants found in green tea can actually penetrate the tissues of the eyes and produce antioxidant activity. Catechins, an antioxidant in green tea, are capable of being absorbed into the tissues of the eye.

green-tea

Categories: Food

Leave a Reply


Tharkaapu Movie Official Trailer

Posted on செப் - 16 - 2015

0 Comment

Kareena Kapoor Birthday Celebration...

Posted on செப் - 22 - 2015

0 Comment

Actress Asin To Tie...

Posted on ஆக - 10 - 2015

0 Comment

For Getting Education Loan

Posted on ஜூலை - 22 - 2015

0 Comment

ITI Ltd Recruitment 2015

Posted on ஆக - 24 - 2015

0 Comment