• ஆக : 22 : 2016 - காசோலை‬ ‪மோசடி‬ ‪‎வழக்கு‬ ‪‎தொடர‬
  • ஆக : 22 : 2016 - தமிழக‬ ‪அரசுப்‬ ‪‎பதிவேட்டில்‬ ‪‎பெயர்‬ ‪மாற்றம்‬ ‪‎செய்துகொள்வதற்கான‬ ‪‎வழிமுறைகள்‬ ‬
  • ஆக : 22 : 2016 - வாரிசுரிமையை‬ ‪சரிபார்க்காமல்‬ ‎சொத்து‬ ‪வாங்காதீர்கள்‬
  • ஆக : 22 : 2016 - ‎உங்கள்‬ ‪‎மாவட்ட‬ ‪‎ஆட்சியர்‬ ‪‎அவர்களிடம்‬ ‪ஆன்லைனில்‬ ‪புகார்‬ ‪அளிப்பதற்கு‬
  • ஆக : 21 : 2016 - தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் (கலெக்டர்) செல் எண் அலுவலக தொலைபேசி எண்கள் பேக்ஸ் எண்

1. செங்குந்தர் லாட்ஜ் A / C
2. ராஜ் பவன் டீலக்ஸ் லாட்ஜ்
3. ஆனந்தாஸ் டீலக்ஸ் லாட்ஜ் மற்றும் ஹோட்டல்

Minerva Soft Recruitment 2015

Posted on நவ - 20 - 2015

0 Comment

TNDTE Examination-2015-2016

Posted on அக் - 28 - 2015

0 Comment

Vijay’s Puli Track List

Posted on ஜூலை - 29 - 2015

0 Comment

India-Born Sundar Pichai Becomes...

Posted on ஆக - 11 - 2015

0 Comment

Rajinikanth’s Kabali Movie Onlocation...

Posted on அக் - 23 - 2015

0 Comment